Hans Landsaat   

Het landschap en de wind, 1995

Titel: Het landschap en de wind - een serie van vier prenten
Jaar: 1995
Oplage: 50 exemplaren
Gedrukt bij: Bernard Ruijgrok, Amsterdam
Zeefdruk, 38 x 26 cm

Title: The landscape and the wind - a series of four prints
Year: 1995
Edition: 50 copies
Printed at: Bernard Ruijgrok, Amsterdam
Screenprint, 38 x 26 cm

Het landschap en de wind - een serie van vier prenten, 1995 
The landscape and the wind - a series of four prints, 1995


Grotere versie / larger version >>>