Hans Landsaat   

Over de onmacht - een serie van drie prenten, 1974 
About impotence - a series of three prints, 1974

Over de onmacht, 1974

Titel: Over de onmacht - een serie van drie prenten
Jaar: 1974
Oplage: 75 exemplaren
Gedrukt bij: Rolf Henderson, Amsterdam
Zeefdruk, 50 x 50 cm

Title: About impotence - a series of three prints
Year: 1974
Edition: 75 copies
Printed at: Rolf Henderson, Amsterdam
Screenprint, 50 x 50 cm


Grotere versie / larger version >>>