Hans Landsaat   

Rotsen en Heuvels - een serie van twee prenten, 1992 
Rocks and Hills - a series of two prints, 1992

Rotsen, 1992

Titel: Rotsen en Heuvels - een serie van twee prenten
Jaar: 1992
Oplage: 70 exemplaren
Gedrukt bij: Gustafsson i Hishult, Hishult, Zweden
Zeefdruk, 56 x 76 cm

Title: Rocks and Hills - a series of two prints
Year: 1992
Edition: 70 copies
Printed at: Gustafsson i Hishult, Hishult, Sweden
Screenprint, 56 x 76 cm


Grotere versie / larger version >>>