Hans Landsaat   

Franz K.2 - een serie van vier prenten naar leven en werk van Franz Kafka, 1979 
Franz K.2 - a series of prints after life and work of Franz Kafka, 1979

Franz K.2, 1979

Titel: Franz K.2 - een serie van vier prenten naar leven en werk van Franz Kafka resp. getiteld: "K.", "Praag", "Vrouwen", en "Berlijn"
Jaar: 1979
Oplage: 60 exemplaren
Gedrukt bij: Chris Prater / Kelpra Studio, London UK
Zeefdruk, 50 x 50 cm

Title: Franz K.2 - a series of four prints after life and work of Franz Kafka, titled resp. "K.", "Prague", "Women", and "Berlin"
Year: 1979
Edition: 60 copies
Printed at: Chris Prater / Kelpra Studio, London UK
Screenprint, 50 x 50 cm


Grotere versie / larger version >>>